Kasım 2014

Nasıl Bilirdin?

Hikmet Savatlı - 18 Kasım 2014

Osmanlıcılıktan (açılım politikasının eski adı bence) sonra Panislamizm propagandası da başladı. Şimdi Alaska ve Amerika yerlilerinin Müslüman olduğu tezi ile zirve yaptırılacak. “Buraya dikkat buyurun değerli kardeşlerim, Abraham Lincoln! Yani “İbrahim Lincoln” bir Müslümandı! ?!” Şimdi en can alıcı yer ispat üstüne kalmasın diye bir referans gösterme amacıyla; “Bunu ben demiyorum hea! Kim söylüyor biliyor musunuz? Kaşgarlı Mahmut!” (Tabi aralardan Lincoln başbakan, dallarda armut çok …

Continue reading